Z wielkim rozmachem obchodziliśmy i świętujemy odzyskanie Niepodległości i dobrze. Jest to słuszna radość. Odzyskanie niepodległości nie stało się jednym aktem podpisania dokumentu. Odzyskiwanie utraconej wolności trwało tak długo jak jej nie mieliśmy. Matka jest szczęśliwa gdy dobre i zdrowe dzieci ma. Smuci się gdy któreś jest chore, lub postępuje źle. Matka Polska w szeregach milionowych dzieci miała takie, które nie dbały o swoją Ojczyznę. były i takie, które donosiły na swoją Matkę. Taki stan rzeczy spowodował, że wrogowie wykorzystywali wyrodne dzieci do swoich niecnych celów. Biorąc do ręki książkę, prof. Andrzeja Nowaka  którą trzeba nazwać skarbem pod tytułem „Niepodległa” Jest to historia jak Polacy odzyskiwali niepodległość, dzień po dniu, krok po kroku na każdym odcinku, przez poszczególne osoby i grupy. Ludzie, których dręczyła tragedia niewoli, pragnęli i szli z pomocą Matce Polsce. Każdy, kto mógł na swoim odcinku przyczyniał się do odgruzowywania zawalonej wolności. Nasz kraj zawsze będzie borykać się z sąsiadem wschodnim i  zachodnim. Rządy carów nigdy nie były dla Polski dobre, bo to nie były rządy nasze tylko wrogie nam. Prześladowania, zsyłki utwierdziły  Polaków o okrucieństwie obcych władców. Stefan Żeromski w opowiadaniu „Rozdziobią nas kruki i wrony”ukazał straszny los. Karty historii podają dość przykładów zdrad i mściwości walk bratnich, gdzie korzyść odnosił obcy. Dzisiaj po tylu wojnach, po długiej niewoli, po wielu zdradach powinniśmy być mądrzejsi.W  historii znaleźć możemy aż nadto  przykładów heroicznego męstwa, walki o swoją i za swoją Ojczyznę. Ksiądz Brzóska płonął na stosie, wierny Matce Ojczyźnie, gdy inni woleli przyjąć daninę ziemi od cara ruskiego –  polskiej ziemi by nie mieszać się w bycie Polakiem,  ale tylko poddanym cara. Romuald Traugutt  zawisnął na stokach cytadeli, za to że ośmielił się być Polakiem i walczył dla Matki Ojczyzny. Zabroniono mówienia po polsku, dzieci Wrześni nie wyrzekły się Matki, cierpiały szykany, ale przekazały nam pałeczkę z napisem Polska. Na przestrzeni  wieków powstawały rożne czasopisma, obrazy i dzieła, które nie pomne kar carskich prowadziły działalność polską. Pomyślmy o czasie obecnym i naszej roli? Pracy jest wiele, bo i dzisiaj nie brak sprzedawczyków. Nie możemy łudzić się, że ktoś za nas Polskę obroni! „Polska to nasza Matka, Polska to nasza Ojczyzna” wołał Jan Paweł II i głos Jego brzmieć będzie po wszystkie wieki. Wierność Bogu, dochowanie dziedzictwa Polski chrześcijańskiej i życie według zasad rycerskich, doprowadzi nas do całkowitego zwycięstwa.