Piątek: Krzyż źródłem zbawienia. Cierpiący Zbawicielu, Jezu Chryste Ty jednoczysz ludy i narody. Proszę za Polską moją umiłowaną Ojczyzną niech kwitną w niej dobre obyczaje. Proszę o światło żywej wiary dla wszystkich abyśmy byli na wzór naszych przodów wierni, odważni i skorzy do obrony Krzyża. Proszę Cię ukrzyżowany Panie, łączący nas ramionami swymi za rodziny, o miłość czystą w nich, wyrozumiałą i wymagającą, która uświęci nasze życie rodzinne. Proszę o czynną miłość bliźniego, połącz z sobą wszystkich zwaśnionych, dodaj nam  wolę skłonną do zgody, użycz światła dla rozumu, męstwa dla woli. Przemów do naszych serc i proszę przymuszaj mnie do całkowitego przylgnięcia do Ciebie.  Pomnażaj  wiarę, ufność, w nas i  w dzieciach naszych. Naucz mnie odwagi w zwalczaniu zlej mowy, mody, zboczeń niosących zgorszenie i rozluźnienie w środowisku i narodzie.  Proszę o żywą wiarę dla narodów świata, Przez Chrystusa Pana naszego Amen.