Błogosławionych 16 Sióstr Karmelitanek z Compiège, dziewic i męczennic                                                                                                                                                                                                             Siostry zakonu klauzurowego w Compiège. Po wybuchu rewolucji francuskiej klasztor został rozwiązany i zamknięty przez władze rewolucyjne. Siostry zmuszone do opuszczenia zgromadzenia i założenia ubrań świeckich, zamieszkały w czterech domach blisko siebie i starały się funkcjonować według reguł życia zakonnego. Trwały tak blisko dwa lata. W 1974 roku oskarżono je o fanatyzm i życie we wspólnocie zakonnej, co było zabronione. Zostały skazane na karę śmierci przez zgilotynowanie. Egzekucja odbyła się 17 lipca tegoż roku. Siostry szły na śmierć ze śpiewem, wspierane przez matkę przełożoną Marię Teresę od Świętego Augustyna. Ciała wrzucono do dołu na cmentarzu paryskim Picpus wraz z 1298 ofiarami terroru rewolucji. Pomimo niemożności zidentyfikowania ciał w zbiorowej mogile, zostały beatyfikowane 27 maja 1906 r. przez papieża Piusa X.

Św. Aleksy

Święty Aleksy, żebrak

Urodził się w V wieku w zamożnej rodzinie rzymskiej. W noc po swoich zaślubinach uciekł z domu i udał się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Tam żył jako żebrak dzieląc się ze wszystkimi tym co posiadał. Odznaczał się niezwykłą wiarą i pobożnością. Powrócił do Rzymu, osiedlił się pod schodami rodzinnego domu. Przez 17 lat mieszkał i żebrał w tym miejscu nierozpoznany. Życie spędzał na modlitwie i skupieniu. Po śmierci odkryto w jego ręku karteczkę z imieniem i spisanymi losami całego swego życiem. Przedstawiany jest w ubiorze pustelnika lub pielgrzyma, a czasami jako postać leżąca pod schodami.

Orędownik podczas trzęsienia ziemi, suszy, złej pogody

Patron: ubogich, pielgrzymów, wędrowców i żebraków.