12 czczerwca  jest dniem szczególnym, bowiem w tym dniu przypada święto 108 Błogosławionych męczenników Kościoła w Polsce. Męczenników, którym odebrano życie w czasie II wojny światowej. W gronie tych błogosławionych jest 3 biskupów, pięćdziesięciu dwóch księży diecezjalnych, siedmiu braci zakonnych, osiem sióstr zakonnych i dziewięciu wiernych świeckich. Kościół wyniósł tych ludzi, którzy dali świadectwo wiary w Boga i odznaczali się umiłowaniem i  wiernością Ojczyźnie w czasie prześladowań ze strony ateistycznego nazizmu hitlerowskiego. Błogosławieni, których czcimy są dla  nas przypomnieniem o heroiczności milionów Polaków, którzy stawiali opór wobec wroga, oddając życie za wiarę i Polskę. Ofiara ich życia jest dla każdego z nas lekcją historii przez nich odrobioną, a dla nas pozostawioną do odrobienia. Jako Polacy mamy jasno wyznaczone cele. Dziedzictwo naszych przodków i spuścizna jest tak bogata i wspaniała, że czerpać możemy pełnią życia. Możemy żyć rozwijać się,pomagać innym, ubogacać Polskę swoimi talentami i żyć dla Boga i Ojczyzny. Dla mnie dzień 12-ego czerwca każdego roku będzie dniem szczególnej pamięci i rachunku sumienia: jak ja wypełniam obowiązki względem Boga i Ojczyzny?

Hanna Żaboklicka  s.Witalisa