Szanowni Czytelnicy z dniem 14 września 2020 roku rozpoczęliśmy Wielki Program zatytułowany Panu Bogu i Ojczyźnie – „Pielęgnujemy tradycje naszych Przodków” Dla podkreślenia woli trwania w chrześcijańskich wartościach, dziś i w następnych pokoleniach, chcemy zachęcić ludzi dobrej woli, by w Ojczyźnie naszej wzorem przodków, stawiać nowe krzyże i kapliczki przydrożne, odnawiać już istniejące, by sławiły Stwórcę, Matkę Najświętszą i Świętych,. Gdyż na polskiej ziemi, Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa szczególnie jest  czczony, mocno kochany  i wrósł się głęboko w nasze serca i ziemię.. Przestrzeń wiary połączona jest z przestrzenią ziemskiej wspólnoty narodowej. Pokolenia: ludzie prości, uczeni, święci, bohaterowie –  tworzyli historię i wywalczali wolność. My dzisiaj czujemy się zobowiązani podtrzymywać (zabiegać o trzymanie wolności) i przywracać honor tym, których skrycie zsyłano na zsyłki, szubienice i mordowano. Krzyże stawiane na miejscach walk są dowodami pamięci  wielu wydarzeń z tamtych czasów i ofiar. Są jeszcze miejsca i ofiary nie upamiętnione. Dlatego warto, abyśmy pamiętali o nich. Zwracamy się z prośbą do wszystkich o mobilizację i wsparcie młodzieży i dzieci, aby razem z pomocą dorosłych podjęli się odnawiania, czy stawiania krzyży. zaangażujmy w te dzieła rodziny, szkoły parafie.Dziś wobec coraz większej dominacji ideologi bezbożnej,potrzebne jest świadectwo wiary Polaków. zaangażujmy się w marsz ku wartościom. Bądźmy dumni z chrześcijańskich korzeni. Bóg jest naszą Tarczą! Różaniec naszym orężem w walce ze złem. Obrona wiary jest nam na nowo zadana tak jak tego dokonał Sobieski pod Wiedniem. jak ginęły miliony Polaków gnębionych przez zaborców ,a jeszcze boleśniej w casach PRL-u

Trzy krzyże

Przechodniu powiedz współbraciom

Że walczyliśmy mężnie i umieraliśmy bez trwogi

Ale z troską w sercu o losy Polski

O losy przyszłych pokoleń o Wasze losy.

(tabliczka pod skromnym metalowym krzyżem postawionym na zbiorowej mogile żołnierzy spod Olszynki Grochowskiej, na miejscu tej bitwy.