Wszechmogący Ojcze, Stworzycielu nieba i ziemi, polecam się Twej Ojcowskiej pieczy. Synu Boży Jezu Chryste Zbawicielu rodzaju ludzkiego, miłosierdzie Twoje jest bez granic, a miłość nieprzebrana, zanurzam się w dzieło Twojego Odkupienia i pragnę współpracować z Tobą i Duchem Świętym. Niech łaska Twa odnawia mnie. Pragnę unikać tego co szkodzi dobru mojej duszy. przez Chrystusa z Bogiem Ojcem w Duchu Świętym Amen.