Kochasz Ojczyznę  zobacz co wrogowie jej robili – poznaj historię i zobacz ile cierpieć trzeba było. Obecne ataki to nic innego jak owoce zniewolenia i prania mózgu. Wybryki, marsze znieważenia mają na celu dalszą walkę, albowiem nic ci ludzie nie mają wspólnego z dziedzictwem naszego Narodu i szacunkiem, bo sami odzierają się z szacunku należnego człowiekowi. Grzegorz Kucharczyk pisze:

Gdy w Jałcie , w przerwach między toastami, Churchill i Roosevelt kapitulowali przed kolejnymi żądaniami Stalina, Armia Czerwona w wyniku podjętej w połowie stycznia 1945 roku opanowała resztę ziem polskich położonych na zachód od Wisły. Na tych obszarach powtórzono scenariusz realizowany od pół toku w „Polsce lubelskiej”. A więc eksterminacja polskiego podziemia niepodległościowego, przy wydatnym udziale jednostek NKWD. Ocenia się , że od stycznia 1945 do sierpnia 1946 sowieckie jednostki aresztowały ok. 3,5 tysiąca żołnierzy polskiej konspiracji niepodległościowej(większość z nich wywieziono w głąb ZSRR), a zatrzymano ok. 47 tysięcy osób. Władze Polski  Podziemnej, świadome polityki sowieckiej, podjęły  w styczniu 1945 roku decyzję o rozwiązaniu Armii Krajowej. Skala represji spowodowała, że od wiosny 1965 roku w Polsce centralnej różne formacje polskiego podziemia (Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość czy Narodowe Zjednoczenie Wojskowe) podjęły walkę z sowieckimi okupantami, aż do 1948 roku, a niektóre oddziały(zwłaszcza na Podlasiu czy na Lubelszczyźnie) funkcjonowały do lat 50. Od 30 do 200 tysięcy ludzi zginęło w tym samorzutnym antykomunistycznym powstaniu po 1945 roku. Nawet do 1 miliona osób znalazło się w więzieniach i obozach na terenie całej Polski. Dotkliwym ciosem Sowietów był wymierzony tez w najwyższe władze Polskiego Podziemia.
W marcu 1945 roku NKWD, pod pretekstem rozmów politycznych, aresztowało 16 przywódców- w tym Delegata  Rządu na Kraj( w randze wicepremiera), Stanisława Jankowskiego, ostatniego dowódcę AK, gen. Leopolda Okulickiego, przywódcę Rady Jedności Narodowej, Kazimierza  Pużaka i członków Krajowej rady Ministrów. Zorganizowany w Moskwie „proces szesnastu miał na celu upokorzyć i zniesławić Polskę i służyć podjętemu przez Sowietów „pisania na nowo historii .
Polska zaroiła się sowieckimi agentami z PRL i podporządkowanie jej satelickich partii. Ale ostateczną gwarancją trwałości sowieckiej dominacji nad Polską była obecność wojsk sowieckich w Polsce. Trwała ona nieprzerwanie niemal 50 lat ( od 1945 – 1993).  Fakty mówią same za siebie. Mamy kraj polsko-języczny z różnymi maściami, którzy nie czują Polski. Bo trzeba mieć duszę. Polska, a  Polak ma duszę. I to jest nasz narodowy skarb. To jest to za co Polacy umierali i umierać będą. Nie każdy jest Polakiem choć może wielu by chciało.  ”Wielka Historia Polski” Grzegorza Kucharczyka.