,Ksiądz Prymas  Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia, mąż stanu, nieugięty obrońca  polskich tradycji narodowych i  polskiej suwerenności, rodzinnej gospodarki, polskich interesów narodowych nawet w najtrudniejszych czasach stalinizmu. Ksiądz Prymas nie szczędząc sił
i pomysłowości, zabiegał  aby budzić i bronić polski patriotyzm: piętnował tych, którzy zniesławiali nasz Naród,  przekręcali i wypaczali fakty historii. W 1976 roku Ksiądz Prymas wołał ,,Nie wolno wchodzić w takie układy i przyjmować takich zamówień  międzynarodowych, które  byłyby krzywdą dla  kultury narodowej i suwerenności gospodarczej”  w 1981 roku ,, W Polsce trzeba bronić spraw własnej ojczyzny, a nie obcych zamówień”, ,, Polska jest krajem Polaków, to znaczy jest krajem narodowym”. Ksiądz Prymas pokazywał na każdym kroku  swoją polskość i wiedział jedno, musi bronić zagrożonej polskości w 1958 r. mówiąc ,,Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska – Polską była! Aby w Polsce – po polsku się myślało.” Doba stalinizmu była i jest wielką kampanią ataków na polskie tradycje narodowe, atakując polską ,,bohaterszczyznę”. To  dzięki Prymasowi Tysiąclecia  kościół konsekwentnie pozostawał ,, ostatnią warownią polskości”, stajać w obronie  narodowej racji stanu” . Mając zgodę autora Pana  Jerzego Roberta Nowaka  będziemy prezentować jakże aktualne dziś słowa Męża Stanu, Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Ojca Narodu Polskiego. Tocząc  konsekwentny bój o to, aby Polska oparła się komunistycznemu zniewoleniu, mówił ,,Kocham  Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko  co czynie dla Kościoła  czynię”. Istnieje obowiązek miłości Ojczyzny, jest to obowiązek moralny, a nawet religijny. Jest on tak powszechny, że przekracza  wszelkie granice, dzielące Naród  na warstwy społeczne czy też polityczne:. Do młodzieży wołał ,,Musimy mieć głębokie poczucie ambicji narodowej”.