Jesteś dobrym człowiekiem, więc jesteś święty. Czym są święci w Świecie Każdy  człowiek to ozdoba i kwiat ludzkości. Każdy człowiek to miłość Boga, którą On skierował do stworzenia. Każdy człowiek wychodzi z rąk Stwórcy, jest  święty. Jest wyjątkowy. Jest prześliczny. Jest duchowy. Wielu  ludzi idzie przez życie zdobywając świętość w stopniu wysokim. Każdy  święty człowiek to doskonały Człowiek wolny ale nie swawolny  porusza się po planecie ziemi.  Rozpoczyna dzień Bożym błogosławieństwie i mocą Jego łaski, uczy się pracuje, odpoczywa, ale zawsze daje dobry przykład. Jeśli zdarzy się kolizja grzechu spieszy do spowiedzi, żałując za niego. Każdy człowiek który żyje w łasce uświęcającej jest bohaterem, można powiedzieć mistrzem życia. Jest mocarzem silnej, niezłomnej woli. Umie podejmować trafne decyzje. Staje się zwycięzcą samego siebie.  Jest wolny nie swawolny – umie odróżniać dobro od zła, wybiera więc dobro, bo dobro go uczłowiecza w sposób doskonały, uszlachetnia i czyni przyjemnym dla otoczenia. Jeśli jest odważnym i myślącym,  odrzuca grzech i wybiera dobro. Pokonuje namiętności i najrozmaitsze przeszkody; pokusy, przeciwności, jakie stawia życie przed każdym z nas. Każdy człowiek  staje wobec różnych problemów;  dokonuje wyboru; cierpi, ale miłość Boga jest tak mocnym bodźcem, iż ma on siłę pokonywać przeszkody. Tak żyli  święci, którzy wyprzedzili nas w wędrówce do Boga. Tak żyje dzisiaj miliony ludzi na świecie. Dzisiejsi ludzie – to też święci, którzy borykają się z przeszkodami  i wyzwaniami dnia, są różne nieszczęścia, przykrości i zawody. Niejeden człowiek nie widzi czasami sensu, ale patrząc na Pana Jezusa i jego wyciągniętą dłoń, uświadamia sobie że wszystko w miłości nabiera blasku i prowadzi do podjęcia trudu wędrówki do  wieczności. Jak wielu świętych umierało w zapomnieniu od ludzi w całkowitym zjednoczeniu i pewności Miłości Boga. Każdy święty to wzór dzisiejszego dobrego człowieka i miłości Boga. Każdy święty  jest filarem Kościoła i jego obroną. Ci wielcy ludzie i bohaterowie, dobroczyńcy ludzkości to najlepsze dzieci Kościoła., to chluba Kościoła. Kościół je wychował, Kościół je takimi uczynił i Łaska Boża w Kościele. Ci święci  życiem swoim uczą nas miłować Kościół święty – bo on był ich Matką, Królową i  nauczycielką. Święci są najlepszą obroną Kościoła. Niech świat plwa na Kościół i rzuca obelgi –  najlepsi ludzie jakich  ziemia wydała – ci, co się stokroć więcej zasłużyli względem ludzkości niż wszyscy uczeni niedowiarkowie. Święci  to najlepsze dzieci Kościoła – to prawa ręka Kościoła, to rdzeń Kościoła.. Dzieło chwali Mistrza – święci są pochwałą Kościoła. Święci są potępieniem grzechu a pochwałą cnoty. Obrońcami wszelkiej cnoty, wszelkiego dobrego uczynku. Pobożność, czystość pokora, cierpliwość, pracowitość – posłuszeństwo – miłość bliźniego- mają w nich  obrońców
i orędowników – a niewiara, nieczystość, pycha, i wszelka światłość, miłość własna i rozpasanie swawoli mają w nich sędziów, gromicieli
i wrogów.