Instytut Religijno-Patriotyczny Świętego Józefa Sebastiana Pelczara „Iskra Bożego Serca i Maryi” wraz z Małopolską Kurator Oświaty, Panią Barbarą Nowak serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom, prelegentom i osobom, które przyczyniły się do wspaniałego wydarzenia jakim był zorganizowany I Kongres w Krakowie pod hasłem: „Nauczyciel – powrót do autorytetu w kontekście historycznym”. Organizując konferencję chcieliśmy przypomnieć wielkich bohaterów Polski, którzy na przestrzeni wieków nie ugięli się obcym prądom ateizacji i laicyzacji wiernie trwając przy wartościach. Ich życie oraz walka o prawdę może być świadectwem dla dzisiejszych pokoleń. Młodzież potrzebuje autorytetów. Ludzi którzy swoją postawą wobec wyzwań życia będą dla nich wzorem do naśladowania. Godny autorytet jest gwarantem utrwalania wartości w społeczeństwie bez względu na czas i tempo rozwoju cywilizacji.

Nagrania i zdjęcia z konferencji mogą Państwo zobaczyć w relacji Józefa Wieczorka:

Nauczyciel – powrót do autorytetu w kontekście historycznym

PROGRAM

Panel I prowadzenie Ewa Tylus

9:30 Barbara Nowak (Małopolski Kurator Oświaty)                                                                                                                 „Szkoła  pozoru czy powrót do wartości”   

9:50 dr Maciej Korkuć (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie)                                                                        „Niedoceniane dziedzictwo: Rzeczpospolita Polska w czasie II wojny światowej”

10:15 prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagieloński)                                                                                            „Tożsamość narodowa Polaków – Rola wiary w kształtowaniu państwowości polskiej”

10:55 dr hab. Filip Musiał, prof. AI (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Akademia Ignatianum)       „Konsekwencje półwiecza komunizmu dla narodowej tradycji i tożsamości”

11:15 prof. Ryszard Terlecki (Wicemarszałek Sejmu RP)                                                                                                          „Struktury komunistycznych służb bezpieczeństwa w działaniach przeciwko postawom pronarodowym”

Panel II

12:00 Wystąpienie gościa specjalnego Generała Tadeusza Bieńkowicza ps.”Rączy”

12:30 dr Paweł Naleźniak (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie)                                                                  „Siła narodu w odniesieniu do Boga i wiary”

12:50 dr Łucja Marek (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie)                                                                           „Obrzędowość świecka elementem laicyzacji życia społecznego w PRL-u”

13:10 Renata Marek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach)                                          „Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, jako próba literackiej diagnozy stalinowskiego systemu represji i odpowiedź na nihilistyczny bunt we współczesnej literaturze”

13:30 dr Michał Masłowski (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie)                                                               „Edukacja historyczna BEN IPN Oddział w Krakowie”

13:50 Zakończenie