Oddany Maryi, sługo miłosierdzia. Janie Pawle Wielki wstawiaj się za nami.

Wiele z tego, co będzie jutro, zależy od zaangażowania się dziś dzisiejszego pokolenia chrześcijan. Są to zadania ogromne. Wymagają serc nieustraszonych, zdolnych uwierzyć nadziei. Jednakże, droga młodzieży, ( i wszyscy)
w zadaniu tym nie jesteś osamotniona! Jest z tobą Chrystus Pan, Ten, który powiedział: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, ,żeby on zapłonął. Pozwólcie, by  ogień was ten wybuchał w waszych sercach.

Jasna Góra Homilia w czasie Mszy świętej 15 sierpnia  1991r.