Czwartek Poświęcony Eucharystii. Najwyższy Kapłanie Jezu Chryste, ofiarujesz się za nas swojemu Ojcu, proszę Cię naucz mnie należnej czci i miłości, wobec Najświętszego Sakramentu i tajemnic Bożych. Pragnę rozbudzać w sobie coraz większą miłość i pragnienie Boga, pragnienie Komunii świętej, pragnienie adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlitwa dodaje skrzydeł. Modlitwa podnosi poziom moralny, modlitwa czyni cuda. Jak nasi przodkowie odnosili zwycięstwa, prosząc o nie w modlitwie, tak ja pragnę zwyciężać swoją opieszałość w służbie Bożej, pragnę garnąć się do źródła Bożych tajemnic. Eucharystyczny Chlebie Jezu Chryste potrzebuję Ciebie jak powietrza i wody. Chcę oddychać Twoją miłością, chcę pić Twoją naukę i chcę żyć wiernie jak nasi ojcowie we wierze i miłości. Pragnę aby Polska była zawsze wierna Bogu  Krzyżowi i Ewangelii. Amen.