Źródło: lubimyczytac. pl

Błogosławiona Wina”  Zofii Kossak Szczuckiej  Książe Sapieha będąc ciężko chorym, pod namową rodziny
i przyjaciół udaję się  z pielgrzymką do Wiecznego Miasta, mając silną wiarę, że ta pielgrzymka przyniesie mu zdrowie.
W Rzymie zostaje przyjęty przez papieża Urbana VIII i zaproszony na wysłuchanie Mszy  świętej w prywatnej kaplicy papieża. Podczas Mszy świętej poczuł jak przepełnia go siła i ogromne wzruszenie na widok obrazu Matki Bożej przed która odprawiała się Najświętsza Ofiara. Po kolejnych spotkaniach w kaplicy, zapragnął by przepiękny obraz dla niego cudowny, gdyż zdrowie całkiem odzyskał, mógł przewieść do swojej ojczyzny. Prosił o to Ojca świętego oferując mu w zamian część swojego majątku. Ojciec święty jednak nie wyraził zgody, albowiem obraz ten był odzwierciedleniem posągu Matki Bożej z Gwadelupę, który to posąg Ojciec święty Urban, przesłał swojemu przyjacielowi zostawiając sobie obraz

Źródło Wikipedia. pl

namalowany według wierzeń na desce ze stołu rodziny świętej z Nazaretu.  Nie mogąc uzyskać obrazu Sapieha postanowił wywieść obraz nielegalnie. Przekupił zakrystianina, który puścił go nocą do kaplicy i wraz ze swoimi ludźmi tej samej nocy ujechał z Rzymu oczywiście z obrazem  Perypetie, które spotykały go po drodze, wskazywały na ewidentną pomoc Pana Boga. Mimo pościgu, szczęśliwie dotarł do swoich włości, do pałacu
w Kodniu i obraz wywieziony od papieża zawiesił w kaplicy zamkowej udostępniając wszystkich ludziom  Papież Urban VIII żądał zwrotu obrazu i obłożył Sapiehę ekskomuniką, mimo tłumaczenia  Sapiehy, iż jego czyn nie był podyktowany zyskiem lecz chęcią zawiezienia Matki Bożej do swoich ludzi, którzy nie mieli tak pięknego wizerunku. Obłożenie w tym czasie klątwą kogokolwiek, powodowało odwrócenie się całego otoczenia od nieszczęśnika. W tym czasie został zwołany w Polsce sejm, którego członkiem był Sapieha . Przyjaciele i rodzina namówili go, żeby na ten sejm pojechał, ze względu na fakt, iż miały się ważyć ważne sprawy dla Rzeczypospolitej i każdy głos był ważny. Panujący wtedy władca w Polsce chciał uzyskać zgodę sejmu ( na zaślubienie) księżniczki niemieckiej , która nie wyznawała wiary katolickiej. Tylko dzięki gorącej przemowie Sapiehy do tego mariażu nie doszło, gdyż Sapieha broniąc kościoła katolickiego, ubłagał króla, żeby zaniechał tego związku. Obecny na sejmie nuncjusz papieski pchnął gońca do papieża relacjonując całą sprawię. W trybie pilnym Ojciec święty przysłał Sapiesze zdjęcie klątwy i pozostawienie obrazu Matki Bożej w Kodniu. Od momentu przywiezienia obrazu przez Sapiehę do Kodnia, odnotowane były liczne cuda wyproszone przed świętym obrazem. Lektura przepiękna ilustrująca wiarę  i kulturę naszego Narodu.

 

 

Źródło Wydawnictwo LTW

Tułacze dzieci – są to spisane przez świadka  o pseudonimie Weronikę Hart (Hankę Ordonównę) i wydane w Bejrucie w 1948 r. przeżycia i historię dzieci, które znalazły się po wybuchu II wojny światowej w Rosji Sowieckiej. Jest to wzruszająca
i zarazem porażająca historia rodzin i dzieci wywożonych z byłych terenów polskich – tylko dlatego, że byli Polakami – na Sybir. W trakcie transportów trwających nieraz tygodniami, umierali opiekunowie, rodzice i dzieci. Ocalałe sieroty czekał głód, poniewierka i rozpacz. Opisana jest bezduszność, okrucieństwo i tępota wykonawców NKWD. Po zawarciu przez aliantów układu ze Stalinem ocalali Polacy starali się ratować polskie sieroty. Jednocześnie ukazana jest odpowiedzialność  – „starszych” tj. dziewięcio, jedenasto letnich dzieci za ich młodsze rodzeństwo. Nadludzkie wysiłki ocalałych Polaków – dały efekt uratowania części dzieci. Wśród osób pracujących nad tym dziełem była autorka pani Hanka Ordonówna. Relacje piękne i wstrząsające.

 

 

Żródło lubimyczytac. pl

Powieść „Srebrny Kielich” Thomasa Costain’a jest oparta na zdarzeniu iż w ruinach startej Antiochii w r. 1910 został znaleziony Srebrny Kielich. By ustalić jego pochodzenie przez dziewięć lat były prowadzone przez specjalistów badania,  którzy skłonili się do wniosku iż wewnętrzna część znalezionego kielicha, jest kielichem który Jezus Chrystus użył podczas Ostatniej Wieczerzy. Kielich ten został nazwany Wielkim Kielichem z Antiochii. Kielich ten od wielu lat jest w posiadaniu Matropolitan  Muzeum zakupiony za fundusze Reckefclera – juniora. Książka Srebrny Kielich ukazuje życie ludzi w I w. n. e żyjących w Antiochii, Jerozolimie i Rzymie. Ukazuje przepisy prawne,  regulujące w tym czasie życie ludzi obyczaje i zwyczaje. Ukazuje Rzym za czasów Nerona. Tworzenie się pierwszych gmin chrześcijańskich. Współżycie członków i pomoc wzajemną – oraz troskę o przechowanie Kielicha. Działalność świętego Łukasza, Jana Piotra
i Nikodema. Postacią pierwszoplanową jest Bazyli – i na jego przykładzie ukazana jest konieczność analizowania swoich czynów, uczuć i słów. Powieść fascynująca podkreślająca istotne wartości w życiu człowieka.

Autor Ola