Chcesz być mądry, posiąść rozwagę, chcesz być sławny!  Zegnij kolana, podnieś ręce do Stwórcy, On cie napełni. Stroń od ludzi przebiegłych, nie chadzaj z nimi. Ulica jest dobra, gdy trzeba nią przejść. Ulica nie może być miejscem pobytu stałego. Dom Dziadków, dom Twojej Matki jest szkołą dobra i modrości. pobieraj z niej mądrość i doświadczenie.

OGÓLNE NAPOMNIENIA MĄDROŚCI

biblia

Unikać złego towarzystwa

8 Synu mój, słuchaj napomnień ojca
i nie odrzucaj nauk swej matki,
9 gdyż one ci są wieńcem powabnym dla głowy
i naszyjnikiem cennym dla szyi.
10 Kiedy cię, synu, wabią grzesznicy,
nie waż się iść,

11 choćby rzekli:
«Pójdź z nami! Zasadźmy się na cichych!3
Bez powodu czyhajmy na czystych!
12 Jak Szeol wchłoniemy ich żywych
i zdrowych tak jak schodzących do grobu.
13 Znajdziemy wszelkie kosztowności
i napełnimy domy swe łupem.
14 Przyłącz swój los do naszej wspólnoty,
jedna sakwa niech łączy nas wszystkich!»
15 Synu mój, nie chodź ich drogą,
przed ścieżką ich strzeż swojej stopy,
16 gdyż nogi ich pędzą do zbrodni,
śpieszno im: krew chcą wytoczyć.
17 Lecz próżno ich sieć zarzucona,
na oczach wszelkiego ptactwa.
18 Na własną krew raczej czyhają,
czatują na swoje życie,
19 bo taki jest los chciwych zysku:
zabiera on własne ich życie.

Wezwanie mądrości

Zachęta

20 Mądrość4 woła na ulicach,
na placach głos swój podnosi;
21 nawołuje na drogach zgiełkliwych,
w bramach miejskich przemawia:
22 «Dokądże głupcy mają kochać głupotę,
szydercy miłować szyderstwo,
a nierozumni pogardzać nauką?
23 Powróćcie do moich upomnień,
udzielę wam ducha mojego,
nauczę was moich zaleceń.