Zamykamy miesiąc wrzesień świętem przemożnych Archaniołów Michała- patrona złotników i rytowników, Gabriela-patrona pocztowców, i Rafała- patrona podróżnych Aniołowie są bezcielesnymi duchami, o wysokiej inteligencji, sile woli i niezwykłej świętości, przebywają z Bogiem, oddani kontemplacji, miłości  i chwale Boga. Bóg czyni ich niekiedy swoimi posłannikami do ludzi. W dniu 29 września czcimy trzech aniołów, którym w ciągu wieków Bóg powierzał specjalne zadanie wobec ludzi. Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał i  mają swoje miejsce pośród dziewięciu chórów  anielskich: Serafinów, Cherubinów, Trony. Panowania, Moce, Zwierzchności, Władze, Archaniołowie i Aniołowie

Imię Michał (oznacza „Któż jak Bóg”) i było pierwszym zawołaniem w niebiańskich zmaganiach z szatanem.Św. Michał jako „jeden z głównych książąt, który odniósł tryumf nad mocami piekielnymi”. Kościół wzywa go do wszelkiej opieki i obrony.  Nadaje Mu się zawsze miano archanioła. nazywając księciem Serafinów. Święty Michale Archaniele, prosimy Cię opiekuj się nami, broń nas od złych mocy, oddalaj złych ludzi i nie dopuszczaj, aby zło miało na nas wpływ. Pragniemy w wolności ducha służyć Bogu. Amen.

Imię Gabriel oznacza „mąż Boży”, „Bóg jest moim męstwem”. Anioł Gabriel oznajmił Danielowi proroctwo siedemdziesięciu tygodni (Dn 9. 23-27). Jego imię pojawia się również w księdze apokryficznej Henoha. Ukazał się Zachariaszowi, by zapowiedzieć narodziny św. Jana Chrzciciela (Łk 1, 11-20). On również rzekł Maryi „Oto poczniesz i porodzisz syna, Któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego…”(Łk 1, 31). Święty Archaniele Gabrielu, posłańcu ważnych zadań, dobrych nowin. Listonoszu ludzkich zleceń. Polecamy Ci wszystkich ludzi, opiekuj się nimi, a nam posyłaj dobrych ludzi z dobrymi nowinami.Spraw niech każdy dzień naszego życia, będzie wielkim hymnem śpiewanym na cześć Stwórcy. Spraw Panie, abyśmy my umieli nieść dobro innym. Amen.

Imię Rafał oznacza „Bóg uzdrawia”. Rafał był przewodnikiem młodego Tobiasza w czasie podróży do Raga, miasta w kraju Medów, na wschód od Niniwy. Tobiasz udał się tam, by upomnieć się o dług należny jego ojcu. Anioł pomógł Tobiaszowi poślubić Sarę, córkę Rugela i odpędził rządzącego nią demona. Następnie odebrawszy pieniądze, wrócili wszyscy do domu, gdzie Rafał uleczył ojca Tobiasza ze ślepoty. W końcu wyjawił, kim jest „Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański (Tb 12, 15) Święty Rafale potrzebujemy Twojej pomocy, aby nasze podróże każdego dnia, były w cieniu Stwórcy, naszego Pana Jezusa Chrystusa i pod natchnieniem Ducha Świętego. Amen

 Modlitwa: Boże, który z wielką mądrością kierujesz aniołami i ludźmi, spraw, aby ci którzy zawsze służą Ci w niebie, mogli bronić nas podczas naszej ziemskiej wędrówki. Naucz nas mądrych wyborów i szlachetnego życia. Zachowaj nas przez przemożne wstawiennictwo i pomoc, abyśmy nie odnieśli szkody na duszy. Niech każdy dzień, w obecności Aniołów prowadzi nas do Boga, rozwesela nam życie i będzie nam natchnieniem, abyśmy byli pomocą dla innych.  Amen.