1. VII. Święta Weronika Giuliani, dziewica. Rodziła się w 1660 roku, na chrzcie otrzymała imię Urszula, jednak, kiedy w wielu osiemnastu lat wstąpiła do klasztoru klarysek w Citta di Castello, obrała imię Weronika. Wielka mistyczka, miała liczne objawienia, które z polecenia swego kierownika duchowego starannie spisywała przez trzydzieści lat w dzienniku opublikowanym później pod tytułem Ukryty skarb. Otrzymała Stygmaty, zmarła w 1727 roku. Została kanonizowana w 1839 roku. Jest przedstawiana w habicie klarysek, jako adorująca krzyż, z koroną cierniową
    i narzędziami męki. Imię: pochodzi z greckiego i znaczy „zwycięska”.