6 stycznia Epifania Objawienie się Syna Bożego na ziemi. Na Wschodzie datuje się to święto już od III wieku. A na Zachodzie zaczęto obchodzić od IV wieku jako oddzielne święto. Ewangelie szeroko opisują pokłon Mędrców ze Wschodu,  – Trzech Magów – ludzi bardzo bogatych. Gwiazda, która ukazała się Magom, doprowadziła ich do Nowonarodzonego Zbawiciela, do uznania Boga i oddania pokłonu Stwórcy.  Na naszych drzwiach każdego roku piszemy imiona Królów z konkretną datą, dzieląc je nie krzyżykami matematycznymi ale znakami krzyża. Zapraszamy kapłana z wizytą duszpasterską. Pragniemy z nowym Rokiem otrzymać błogosławieństwo dla naszego domu na cały rok. Wspólna modlitwa, poświęcenie święconą wodą, okadzenie mieszkania, jest corocznym rytuałem religijnym. Pragniemy wyrazić łączność
z Kościołem. Potrzebujemy bożego prowadzenia i potrzebujemy błogosławieństwa Bożego. Dlatego najważniejszym zabiegiem obok sprzątania na Święta Bożego Narodzenia, spowiedzi i dzielenia się opłatkiem, jest zaproszenie kapłana i kolęda. Magowie szli za przewodem gwiazdy, aby spotkać się ze Zbawicielem. My z Nowym rokiem witamy Jezusa w naszym domu, znaczymy drzwi pierwszymi literami imion Królów i święcimy cały dom. Owa Boża kosmetyka jest naszym wewnętrznym i zewnętrznym zaproszeniem Boga do serca i pod strzechę.  Święto Trzech Króli w naszym Kraju zawsze było uroczyście obchodzone. Kult Trzech Mędrców w Kościele katolickim jest popularny, w Polsce święto to zawsze było obchodzone z pietyzmem
i okazałością. Czas zaborów i  komunizmu i ludzie na ich usługach, walczyli z Bogiem, chcieli święto to zepchnąć do podziemni i puszczać
w zapomnienie. Ale pamięć i tradycja jest możniejsza niż ludzkie knowania. Do Jezusa śpieszył cały świat. Każdy z nas i całe Narody dalej śpieszą do Jezusa, wyznając w Niego wiarę. Od wieku XV i XVI zachował się zwyczaj poświęcania złota i kadzidła. Wiek XVIII położył jeszcze potrzebę święcenia kredy, którą pisze się imiona Mędrców. Istnieje zwyczaj chodzenia kolędników po domach otrzymują „szczodraki”, czyli rogale.
W ostatnich czasach wielka popularnością cieszy się orszak Trzech Króli w Święto. Ludzie dzieci przebierają się odświętnie i historycznie, podążając orszakiem do Kościoła i na rynki miast.