1. X. Święty Placyd, Mnich. Placyd był synem patrycjusza rzymskiego i żył w VI wieku. Wraz z Maurem był uczniem świętego Benedykta, któremu od dzieciństwa zostało powierzone jego wychowanie. Święty Grzegorz Wielki podaje, że był posłusznym i przykładnym uczniem i że zmarł prawdopodobnie w Montecassino. Według późnej tradycji rozpowszechnianej przez mnichów z XI wieku, miał ponieść męczeństwo z rąk Saracenów. Przedstawia się go jako młodzieńca w habicie benedyktyńskim (czarnym lub białym), czasami
  2. z gałązką palmową. Opiekun: nowicjuszy i rozbitków. Imię: pochodzi z łaciny i znaczy „słodki, łagodny’.