5.III. święty Adrian z Cezarei, męczennik, Poniósł męczeństwo w IV wieku i jest wspominany w pismach Euzebiusza który łączy historię Adriana
z Tubulusem. Obaj dotarli do Cezarei w ściśle określonym celu, aby przyłączyć się do przebywających tam chrześcijan
i pomóc im.  Zostali szybko zdemaskowani, aresztowani i osądzeni. Ponieważ nie odstąpili od swojej wiary, zostali skazani na śmierć, w czasie igrzysk Adrian został najpierw poszarpany przez dzikie zwierzęta, a następnie ścięty 5 lub 7 marca 309 roku.. imię pochodzi z łaciny i oznacza „urodzonego w Adnii”.