1. VIII. Święty Jan Maria Vianney, kapłan. Urodził się w chłopskiej rodzinie w Dardilly we Francji w 1786 roku. Z trudem doszedł do święceń kapłańskich, w wieku trzydziestu dwóch lat, a w 1818 roku została mu powierzona opieka nad Ars, zdechrystianizowanym miasteczkiem, które przywrócił do wiary własną modlitwą, umartwieniem
    i przykładem. Ars stało się miejscem pielgrzymkowym, gdzie „święty proboszcz” spowiadał bezustannie całymi godzinami. Święty proboszcz z Ars zmarł w 1859 roku, został kanonizowany w roku 1925. Często przedstawia się go obok konfesjonału, w komży, ze stułą i krzyżem. Opiekun: proboszczów. Imię: pochodzi z greckiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie’, „dar Pana”.