4.VI. Święty Kwiryn w Sisaku, biskup. Kwiryn był biskupem Sisaku (łac. Sisica)w Chorwacji. Pierwsze informacje o nim pochodzą od Euzebiusza z Cezarei, który w 309 roku wspomina go wśród męczenników prześladowań za Dioklecjana. Starożytna Passio opisuje jego dzieje, został aresztowany i  poddany przesłuchaniom, a po odmowie  składania ofiar bożkom, pobity, ubiczowany i zamknięty w więzieniu, gdzie dokonywał nawróceń. Po  kolejnych przesłuchaniach, został skazany na śmierć i wrzucony do rzeki Sawy z kamieniem u szyi. Jego ciało, było początkowo strzeżone przez chrześcijan z Sabarii, następnie zostało przeniesione do Rzymu. Przedstawia się go w szatach biskupich, bez szczególnej ikonografii. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „ uzbrojony we włócznię”