1. II. Andrzej urodził się w 1301 roku we Francji, w szlachetnej rodzinie Corsinich. Wstąpił do zakonu karmelitów i w 1348 r. kiedy nastała dżuma, został jego przełożonym prowincjalnym. Nie oszczędzał się w pracy duszpasterskiej, nawołując
    w imię Matki Bożej do pokoju i zgody między obywatelami. W 1348 roku został wezwany by zastąpić zmarłego na dżumę biskupa Fersole. Następnie papież Urban V wysłał go, aby przepowiadał z Bolonii. Zmarł w roku 1372, został kanonizowany w 1629 roku. Jest przedstawiany w szatach biskupich lub stroju karmelitańskim. Imię pochodzi z greki i oznacza „dzielność. Odwagę”.