1.VI. Święty Justyn, męczennik. Urodził się w Palestynie na początku II wieku w rodzinie o rzymskich korzeniach. Szukał prawdy, studiując dogłębnie najpierw filozofów greckich, a potem proroków biblijnych. Tą drogą doszedł do chrześcijaństwa i przyjął chrzest w 130 roku w Efezie. Prowadził wielkie dzieło ewangelizacji, a w Rzymie otworzył nawet szkołę. Został aresztowany i ścięty z powodu swej wiary. Sobór Watykański II przywołał jego nauczanie w konstytucjach Lumen gentium i Gaudium et spes. Jest przedstawiany w starożytnych szatach, a jego atrybutem jest zwój. Opiekun: filozofów. Imię: pochodzi z łaciny i znaczy „uczciwy, prawy”.