1. VIII. Święty Abondiusz z Como, biskup. Nie są znane ani miejsce, ani data narodzin Abondiusza, który prawdopodobnie nie pochodził
    z Como, ale tam został wybrany na biskupa w 440 roku, będąc wcześniej żarliwym współpracownikiem swego poprzednika Anancjusza. Należał do delegacji papieskiej, wysłanej przez Leona Wielkiego do Konstantynopola, aby zażegnał długotrwały konflikt doktrynalny na temat natury Chrystusa, wywołany naukami Nestoriusza i Eutychesa. Wróciwszy do Como, oddał się żarliwie apostolatowi i działalności duszpasterskiej w tych okolicach. Zmarł w Como między 469 a 499 rokiem. Jest przedstawiany w szatach królewskich. Patron: miasta Como. Imię: pochodzi z łaciny i znaczy „obfity”.