31.V. Święty Sylwiusz z Tuluzy, biskup. Sylwiusz był czwartym biskupem Tuluzy, stolicy królestwa wizygockiego, u schyłku IV wieku.  Nieliczne informacje na jego temat pochodzą z Passio pierwszego biskupa Tuluzy, świętego Saturnina., na którego cześć Sylwiusz podjął się budowy basilica matryrum. Po jego śmierci około roku 400 katedra, która miała przechowywać relikwie świętego Saturnina, została ukończona przez jego następcę Eksuperiusza, a następnie konsekrowana w początkach V wieku. Sylwiusza przedstawia się w szatach biskupich. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy mieszczanieć puszcz, dzikus, człowiek lasu”