1. VIII. Błogosławiony Alfred Ildefons Schuster, biskup. Urodził się w Rzymie w 1880 roku. w roku 1904 otrzymał święcenia kapłańskie,
    a w 1918 został opatem, zwyczajnym w Bazylice Świętego Pawła za Murami. Od 1929 roku był arcybiskupem Mediolanu. Prowadził wytrwałą i niestrudzoną pracę duszpasterską na wzór swego wielkiego poprzednika; Świętego Karola Boromeusza. Najbardziej leżała mu na sercu obrona czystości wiary i zbawienie dusz. Starał się to osiągnąć przez wizytacje duszpasterskie, listy, zachęty i formacje kleru przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch w latach 1952–1953.. Zmarł w 1954 roku w seminarium w Venegono, którego budowę zapoczątkował. Został beatyfikowany w 1996 roku. jest przedstawiany w szatach biskupich. Imiona: Alfred, pochodzenia saskiego, znaczy „rade elfów”, Ildefons, pochodzi ze staroniemieckiego i znaczy „gotowy do boju”.