1. V. Święty Jan Sarkander, kapłan. Urodził się 20 grudnia 1576 roku w Skoczowie. W 1620, starając się uchronić Holeszów przed atakiem lisowczyków, wyszedł Z procesją z najświętszym Sakramentem, by pokazać, że miasto jest katolickie. Stało się to pretekstem dla protestów do oskarżenia ks. Sarkandra o sprowadzenie polskiego wojska na Morawy. Został aresztowany i przewieziony do Ołomuńca, gdzie poddawano go torturom. Nie przyznał się do zarzucanej mu zdrady stanu, nie wyjawił też tajemnicy spowiedzi namiestnika Moraw. Zmarł w więzieniu, wskutek tortur, 17 marca 1620 roku. Został beatyfikowany 6 maja 1860 roku, a kanonizowany 21 maja 1995 roku w Ołomuńcu przez Jana Pawła II.