1. III. Święty Jan Klimak, opat. Jan urodził się około 579 roku i już w bardzo młodym wieku, wybrał życie mnisze, które przeżył zarówno
    w cenobium, jak i w eremie. Został opatem klasztoru na Górze Synaj. Kiedy miał około 60 lat, napisał ważne dzieło o życiu ascetycznym, zatytułowane „Drabina raju, przez co otrzymał przydomek „Klimak”, który po grecku znaczy „ten od drabiny”. Zmarł na Gorze Synaj około 649 roku. Przedstawia się go w szatach mniszych lub jako wskazującego ucziom drabinę ascezy mistycznej. Imię: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”.