3.VI. Święty Karol Lwanga i towarzysze, męczennicy. Pierwszymi męczennikami czarnej Afryki był Karol Lwanga i dwunastu młodych towarzyszy, którzy byli paziami Mwangi, króla Bugandy (dzisiejszej Ugandy). Nawróceni na chrześcijaństwo przez zakonników, zostali zamordowani w Kampall w 1886 roku, ponieważ stwierdzili, że chcą modlić się nawet do samej śmierci. Po nich, kolejnych dziewięciu towarzyszy spotkał ten sam los. Prześladowana w wyniku których wielu chrześcijan straciło życie, trwały do roku 1887. Zostali oni kanonizowani 1964 roku. Imię: pochodzenia germańskiego, znaczy „wolny człowiek”.