3.VI. Święta Klotylda, królowa. Córka Chilperyka, króla Burgundów. Urodziła się około 476 roku w Lionie. Katoliczka, poślubiła Chlodwinga, pogańskiego króla Franków. Uzyskała chrzest dla swoich synów i z pomocą świętego Remigiusza nawróciła również męża. Po śmierci Chlodwinga  musiała być świadkiem bratobójczych walk między jej synami, spragnionymi władzy, choć ich po chrześcijańsku błagała i napominała. Zmarła w 545 roku w Tuors. Od razu została ogłoszona świętą. Jest przedstawiana w szatach królewskich i przyzywana w modlitwach o nawrócenie mężów oraz przeciwko gorączce, nagłej śmierci, chorobom nóg. Opiekunka: chromych. Imię: pochodzi ze starofrankońskiego, znaczy „wybitny w walce”.