1. IV. Święty Sykstus I. Sykstus urodził się w rodzinie pasterzy pod koniec I wieku. Był papieżem od 115 do 125 roku, czyli do swej śmierci Ponieważ nie ma pewnych informacji o jego ewentualnym męczeństwie, nie został włączony do nowego kalendarza uniwersalnego Kościoła, mimo to został uwieczniony w szeregu męczenników na mozaice w bazylice Świętego Apolinarego w Rawennie. Imię: pochodzenia łacińskiego, stanowi wariant imienia Sekstus („szósty syn”)