Bóg kocha Cię miłością jedyną.Przepis na szczęśliwe życie ze słowem Salomona, króla Izraelskiego. Każdy z nas poszukuje przyjaciół, mądrych książek. Pragniemy dobrze i twórczo przeżyć życie.Chcemy innym towarzyszyć w ich niedoli. Jest to czasem trudne, możliwe, gdy żyjemy według Kanonu wartości naszego Narodu

1 Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, [podane po to],
2 by mądrość1 osiągnąć i karność,
pojąć słowa rozumne,
3 zdobyć staranne wychowanie:
prawość, rzetelność, uczciwość;
4 prostaczkom udzielić rozwagi,
a młodym – rozsądku i wiedzy.
5 Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę,
rozumny nabywa biegłości:
6 jak pojąć przysłowie i zdanie,
słowa i zagadki mędrców.
7 Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska2,
lecz głupcy odrzucają mądrość i karność.

Jak więc osiągnąć mądrość odwracając się od Bożej mądrości!. Czy jest możliwa mądrość bez Bojaźni Pańskiej?