1. VI. Święty Paweł Apostoł Paweł, Żyd urodzony w Tarsie, był faryzeuszem, wytwórcą namiotów. Początkowo brał udział w prześladowaniach chrześcijan, ale podczas podróży do Damaszku miał widzenie, które spowodowało jego nawrócenie. Od tamtej pory ochrzczony przez Ananiasza, sam zaczął głosić Ewangelię, zakładał liczne wspólnoty. Aresztowany mieszkał w Rzymie przez trzy lata. Tam też został stracony za czasów Nerona, około 65 roku. Jest przedstawiany w tunice i płaszczu z rzadkimi włosami i długą ciemną brodą, z księgą
    i mieczem w ręku. Opiekun: teologów i prasy katolickiej. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „niskiego wzrostu”.