1. V. Błogosławiona Urszula Ledóchowska, zakonnica. Julia Maria urodziła się 17 kwietnia 1855 roku w Loosdorf w Austri. Wstąpiła do Urszulanek czarnych, a następnie rozpoczęła pracę wśród młodzieży w Petersburgu, oraz w krajach skandynawskich, gdzie założyła szkołę dla dziewcząt i ochronkę dla sierot po polskich emigrantach.
    W 1920 roku Urszula założyła w Pniewach k. Poznania Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Urszulę powszechnie ceniono i szanowano, za poświęcenie dla innych zwłaszcza dzieci, oraz pogodę ducha, którą sama uznawała za świadectwo więzi z Chrystusem. Imię: zdrobnienie od Ursa, pochodzi z łaciny i znaczy „silna”.