29 I. Św. Walery (Walerian), biskup, w III w. Był drugim biskupem miasta Trewiru (Trier), w Niemczech, które przez pewien czas było stolicą prowincji, a nawet cesarstwa rzymskiego. Dokumenty zaginęły. Pozostał tyko jego grób, który ma
w katedrze Trewiru obok pierwszego biskupa tego miasta Eucheriusza. W wiekach średnich wystawiono mu piękny sarkofag.

  1. I. Św. Sulpicjusz I, biskup Bourges zmarły w 591r. o św. Sulpicjuszu dowiadujemy się z od św. Grzegorza z Tours 650 roku. Sulpicjusz pochodził ze znakomitej rodziny w Akwitanii. Majątek który posiadał oddał na wsparcie biednych. Budował świątynie ku chwale Bożej, przez pewien czas piastował wysoki urząd na dworze króla Galii Gontrona. Dzięki poparciu tegoż króla, święty obrał stan zakonny i został biskupem Bourges. Jako duszpasterz dbał o poziom moralny i odpowiednie wykształcenie swojego kleru. Był doskonałym administratorem.  Dawał przykład wzorowego chrześcijaństwa, a z kapłanami z którymi współpracował prowadził życie wspólne. Swoją powagą zasłużył sobie na poważanie, wzywano go do zatargów między biskupami i władzą świecką. Zwołał  synody do Miqan (585) i do Dermont d’alvernia. Umarł  w 591 Relikwie świętego z niszczono w czasie  rewolucji francuskiej w XVIII w.
  2. I. Błogosławiona Bolesława Lament Siostra zakonna pochodząca z Polski. urodziła się 3 lipca 1862 roku w Łowiczu. Jako 22 dziewczyna wstąpiła do organizującego się w konspiracji bezhabitowego zgromadzenia Rodziny Maryi. Kierownikiem duchowym świętej był Honorat Koźmiński. Przebywała w Warszawie. Przezywając boleśnie rozdarcie jedności Kościoła, dostrzegła w sobie powołanie do pracy nad zjednoczeniem Kościoła braci odłączonych. Pod jego namową w 1903 r. udała się na Białoruś do Mohylewa nad Dnieprem. Tam w 1905 r. założyła Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Jako cel jej pracy, przyświecała się dla ratowania młodzieży, chroniąc ją przed utratą wiary i polskości. Odeszła do wieczności 29 stycznia 1946 roku w Białymstoku.

29.I. Św. Akwilin kapłan i męczennik z X wieku, urodzony w Wurzburgu. Chrzest przyjął w Kolonii, tam też przygotował się do posługi kapłańskiej. Człowiek, modlitwy i o wrażliwym sercu. Chojnie pełnił wszelkie dzieła miłosierne. Pracując w Pawii, walczył z herezjami, ariańską i katarską. Zmarł
w 1015 roku zasztyletowany przez  heretyków w Mediolanie. Zabójcy wrzucili ciało do gnojowiska. Ciało świętego przeniesiono do bazyliki św. Wawrzyńca. Dodając jej kolejnego patrona.