1. VIII. Święty Augustyn, biskup i doktor Kościoła. Aureliusz Augustyn urodził się w Tagoście w Afryce Północnej w 345 roku. studiował retorykę i filozofię, zrezygnował z chrześcijaństwa, by wkroczyć na drogę manicheizmu. Był nauczycielem gramatyki, retoryki i filozofii w Tagoście., Kartaginie, Rzymie i Mediolanie. Kazania biskupa Ambrożego, a także modlitwy matki, doprowadziły go do nawrócenia i przyjęcia chrztu w 336 roku. W roku 388 powrócił do Afryki, żeby żyć we wspólnocie zakonnej. W roku 391 otrzymał święcenia kapłańskie. Był biskupem Hippony od 396 roku. zmarł w roku 430. Jest przedstawiany
    w szatach biskupich, zajęty studiowaniem pism Opiekun: drukarzy, teologów. Imię pochodzi z łaciny, znaczy „poświęcony przez augurów, czcigodny”.