27 Stycznia; Bł. Jerzy Matulewicz, 1871 -1927 Biskup wileński.Urodził się 13 kwietnia 1871r. we wsi Lugine pod Mariampolem, jako ósmy syn ubogich litewskich rolników Andrzejai Urszuli Matulaitisów. Bardzo wcześnie został sierotą, wychowywał go starszy brat Jan, który pomagał i był wymagający. Ukończył gimnazjum w Mariampolu. Pragnął zostać kapłanem. Chociaż z pochodzenia był Litwinem,  seminarium odbył w Kielcach i pracował w Polsce. W 1891 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Gdy władze carskie zamknęły seminarium w Kielcach, naukę kontynuował w Warszawie., a potem w Akademii Duchownej w Petersburgu – 31 grudnia 1898 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Za rok zakończył studia magisterskie. Powrócił na krótko do diecezji kieleckiej jako wikary, ale po niedługim czasie obejmuje stanowisko profesora w Kieleckim Seminarium, wykładał do roku 1904. Stan zdrowia kieruje go do szpitala w Warszawie. Po kuracji zamieszkał w zakładzie wychowawczo-naukowym Cecylii Plater-Zyberkówny, prekursorki ruchu inteligencji katolickiej w Polsce. Przyczynił się do odnowienia zakonu Marianów skasowanego przez władze carskie. Założył dwa zgromadzenia żeńskie: Zgromadzenie Sióstr Ubogich i zgromadzenie Służebniczek Jezusa w Eucharystii.. W Warszawie założył stowarzyszenie Robotników katolickich, opracował dla nich statut. Redagował także pismo Towarzysz pracy.
W 1918 roku papież Benedykt XV mianował go biskupem wileńskim. Następnie został mianowany Wizytatorem Apostolskim na Litwie, zabiera się tam do organizacji życia katolickiego i naprawieniu stosunków ze Stolicą Apostolską.. umiera nagle po nieudanej operacji 27 stycznia 1927r. 29 czerwca 1987 r. Jan Paweł II w Bazylice św. Piotra przewodniczył Mszy będącej kulminacyjnym momentem obchodów 600-lecia Chrztu Litwy, również też dokonał beatyfikacji arcybiskupa Matulaitisa – Matulewicza