1. VI. Święty Prosper z Reggio Emilia, biskup. Zasiadał na stolicy biskupiej Reggio Emilia w V wieku. Jego kult jest popularny już od XI wieku. Nie istnieją jednak informacje biograficzne na temat świętego, istnieją jedynie pewne dokumenty z X wieku, dotyczące przeniesienia jego relikwii. Jest przedstawiany w szatach biskupich, często z księgą w ręce. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „szczęśliwy, radosny, pomyślny, przychylny”.