1. V. Święty Beda Czcigodny, Kapłan i doktor Kościoła. Angielski benedyktyn Będą urodził się w Wearmouth około 672 roku. Od siódmego roku życia studiował z Benedyktem Biscopem. Następnie przebywał w Jarrow. Gdzie dokończył formację kapłańską, tam też pozostał do końca życia. Wielki znawca Biblii, był pierwszym Anglosasem historykiem i pozostawił po sobie liczne pisma, które przyczyniły się do nadania mu tytułu doktora Kościoła. Zmarł w 735 roku, został kanonizowany w roku 1899. Przedstawia się go w czarnym habicie benedyktyńskim, zwykle jako uczonego i kopistę. Opiekun: uczonych. Imię: pochodzenia hebrajskiego, znaczenie nieznane.