Stycznia: św. Agnieszka, dziewica, męczennica ok 305r.

Patronka dnia dzisiejszego św. Agnieszka była jedną z najbardziej popularnych świętych w starożytności. Dzisiaj także jest znana i budzi wielki szacunek. Chociaż młoda wiekiem, 12-letnia dziewczynka. Dojrzała wiarą dała świadectwo gorącej miłości do Chrystusa. Poniosła męczeńską śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku.  Miejsce to „świadectwo krwi”. Nazywa się Piazza Navona – jest jednym
z najpiękniejszych i najbardziej uczęszczanych dziś  miejsc Rzymu. Agnieszka złożyła ślub wierności Chrystusowi, dlatego odrzuciła rękę rzymskiego szlachcica. „Ona jednak odrzuciła wszystkich, mówiąc, że wybrała Małżonka, którego nie potrafią zobaczyć oczy śmiertelnika. Próbowano różnych sposobów, aby złamać młode serce Agnieszki. Zalotnicy, oskarżyli ją, że jest chrześcijanką. Stawiono ją przed sądem. Rozniecono ogień, przyniesiono narzędzia tortur, gdy to nie skutkowało. Odesłano ją do domu publicznego, ale jej postać budziła taki szacunek, tak dalece że żaden z grzesznych młodzieńców odwiedzających to miejsce nie śmiał się zbliżyć do niej. Jeden, odważniejszy niż inni, został nagle porażony ślepotą i upadł w konwulsjach. Młoda Agnieszka wyszła z domu rozpusty niepokalana i nadal była czystą małżonką Chrystusa. Zalotnicy znów zaczęli podburzać sędziego. Bohaterska dziewica została wtedy rzucona w ogień, ale kiedy wyszła z niego nietknięta, skazano ją na ścięcie. „Udała się na miejsce kaźni – mówi św. Ambroży – szczęśliwsza niż inne, które szły na swój ślub”. Wśród powszechnego płaczu ścięto jej głowę. Poszła na spotkanie Nieśmiertelnego małżonka, którego ukochała bardziej niż życie. Wiadomości o tak młodziutkiej, pełnej wiary przekazali nam: św. Ambroży, św. Hieronim, papież św. Damazy, papież św. Grzegorz I Wielki i wielu innych. Tuż obok, nad grobem męczennicy, wzniesiono bazylikę pod jej wezwaniem, w której 21 stycznia – zgodnie ze starym zwyczajem – poświęca się dwa białe baranki. Agnieszka jest patronką dzieci, panien i ogrodników. Według legendy św. Agnieszka, całkowicie obnażona na stadionie, została rzucona na pastwę spojrzeń tłumu. Za sprawą cudu okryła się płaszczem włosów. Artyści przedstawiają Agnieszkę
z barankiem, gdyż łacińskie imię Agnes wywodzi się zapewne od łacińskiego wyrazu agnus – baranek. Dlatego powstał zwyczaj, że w dzień św. Agnieszki poświęca się baranki hodowane przez trapistów w rzymskim opactwie Tre Fontane (znajdującym się w miejscu ścięcia św. Pawła),
a następnie przekazuje się je siostrom benedyktynkom z klasztoru przy kościele św. Cecylii na Zatybrzu. Z ich wełny  siostry zakonne wyrabiają paliusze, które papież nakłada co roku 29 czerwca (w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła) świeżo mianowanym metropolitom Kościoła Katolickiego