1. IV. Święty Fidelis z Sigmaringen, kapucyn, kapłan i męczennik. W życiu świeckim Marco Roy, urodził się w Sigmaringen w 1578 roku. Ukończył studia porawnicze, był adwokatem ubogich i nauczycielem, dopóki nie wstąpił do zakonu kapucynów we Fryburgu. Jako kaznodzieja został wysłany do Recji, aby doprowadzić chrześcijan, zwolenników szwajcarskiego reformatora religijnego Zwinglego do pojednania z Rzymem. W 1622 roku został napadnięty i zabity przez heretyków. Jego kanonizacja odbyła się w 1746 roku. Przedstawia się go w habicie kapucyńskim
    z palmą i narzędziami męczeństwa: mieczami i pałkami. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „zachowujący wiarę”