1. IV. Święty Jerzy,  żołnierz i męczennik. Żył na przełomie III i IV wieku. Legenda o rycerzu walczącym ze smokiem, aby uwolnić księżniczkę, sięga średniowiecza,  w tym czasie Małą Azję zajęli Turcy, którzy niszczyli wszystko co było chrześcijańskie.  Mało wiemy o św. Jerzym. w  Eaccaea i w Betanei znaleziono napis z roku 360: Dom  świętego i triumfującego męczennika Jerzego i jego towarzyszy. w roku 1953 odkryto w Jerozolimie resztki bazyliki, wzniesionej przez cesarza Konstantyna I Wielkiego ku jego czci. Teodozjusz Periget ok. roku 530 pisał, że w Liddzie (Palestyna) był czczony od dawna grób męczennika. najstarszy opis o nim pochodzi z 954 roku. Ojcem świętego Jerzego miał być Goroncjusz Pers,
    a matką Poloceronia z Kapadocji. syn miał być uproszonym – wymodlonym przez rodziców dzieckiem w późnej starości. Jerzy jako młodzieniec, zapisał się do do legionów rzymskich, w których stopniowo doszedł do rangi wyższego oficera. za czasów Dioklecjana wybuchło straszna prześladowanie chrześcijan – Jerzy piastował wtedy godność trybuna, czyli naczelnika jednego miejscowego garnizonu. jednym z rozkazów Dioklecjana był, aby żołnierz żymscy złożyli ofiary bóstwom rzymskim. ofiarę składał każdy z osobna. św. Jerzy przewidując co go czeka, majątek rozdał ubogim. gdy odmówił złożenia ofiary, dla postrachu innych zastosowano wobec niego okrutne tortury.Tortury faktycznie było okrutne. i wśród tak ogromnej liczby męczenników uznano go za „Wielkiego Męczennika.  Kult na Wschodzie był tak popularny, ze zajmował zaraz miejsce po  Matce Bożej i św. Michale. w samym Egipcie i na Cyprze ku jego czci wzniesiono 60 kościołów. w IV wieku  w Jerozolimie był kościół pośw. Sw. Jerzemu  i w VI wieku powstał klasztor . w Jerycho , w Etiopi (Abisyni)  powstał w VI wieku. na Kaukazie cała prowincja otrzymała nazwę z(Georgia- Gruzja) Zachód zaczął czcić św. Jerzego od VI wieki i wystawiano również kościoły: Rzym Rawenna Monza we Włoszech. Krzyżowcy rozpowszechnili w Europie jego cześć. św. Jerzy stał się głównym patronem rycerstwa na Zachodzie. Anglia obrał go sobie za szczególnego patrona w( 1222). IV) wprowadził jako zawołanie bojowe okrzyk: „św. Jerzy z Anglią”. tenże król ustanowił także zakon św. Jerzego. do dnia dzisiejszego obowiązuje na sztandarach Anglii czerwony krzyż św. Jerzego, na białym polu.W Polsce imię to jest najczęściej używane. mamy 54 miejscowości zapożyczając imię do swojej nazwy J. Krzyżanowski wymienia 27 przysłów ze św Jerzym. miasta umieściły
    w herbie św. Jerzego : Dzierżonów, Brzeg, Dolny, Miasteczko Sląskie, Milicz, Ostróda, Trzciel i Wąwolnica. św. Jerzy jest głównym patronem diecezji Białostockiej. Natomiast kult świętego, zatwierdzony przez papieża Gelazego w 494 roku, rozpowszechnił się w Anglii pod koniec VI wieku dzięki krucjatom. Świętego Jerzego przedstawia się w stroju rycerza, który pokonuje smoka. Jest przyzywany w sytuacjach zagrożeń spowodowanych dżumą, w chorobach wenerycznych i skórnych. Opiekun: harcerzy, holabardników, wytwórców broni, rycerzy, koni, żołnierzy, trędowatych i mężów.  Patron: Anglii oraz miast Genui i Ferrey.  Imię: pochodzenia łacińskiego, oznacza „uprawiający rolę”.