1. Św. Linus: 67 – 76, z Etrui. Daty panowania jak i jego następców, nie są pewne. Tradycja przekazuje, że to on polecił aby kobiety wchodziły do kościoła z odkrytą głową (zwyczaj ten we Włoszech był jeszcze do niedawna powszechnie przestrzegany).
  2. Modlitwa: Święty Linusie polecamy twojej opiece wszystkie kobiety, którym wyprosiłeś swobodne wejścia do Przybytku Kościoła z odkryta głową, naucz nas wrażliwości na drugiego człowieka, abyśmy zawsze umieli nieść im pomoc i bronić słabszych.