1. VII. Święta Maria Magdalena, uczennica. Według interpretacji Grzegorza Wielkiego Maria Magdalena była grzesznicą, która poprosiła Jezusa o przebaczenie, stając się jego uczennicą. Była pierwszym świadkiem Zmartwychwstania. Według tradycji apokryficznej ewangelizowała Prawansję i tam zmarła. Stamtąd jej kult rozpowszechnił się
    w całej Europie. Jest przedstawiana jako ubrana zarówno, elegancko, jak i niedbale lub okryta jedynie długimi włosami. Jej głównym atrybutem jest naczynie z wonnościami, a oprócz tego symbole pokutników. Opiekunka: pokutników, ogrodników, wytwórców perfum i rękawiczek. Imiona: Maria pochodzi z egipskiego lub hebrajskiego, w pierwszym przypadku znaczy „miłowana przez Boga”,
    w drugim „pani”, Magdalena – hebrajskiego, znaczy: „ pochodząca z Magdali”.