21. X. Błogosławiony Jakub Strzemię, zakonnik, arcybiskup. Jakub Strepa (herbu strzemię) urodził się na terenie diecezji krakowskiej w 1340 roku. W młodości wstąpił do zakonu franciszkanów, pragnąc być misjonarzem na Rusi Czerwonej. W czerwcu 1391 roku został arcybiskupem halickim. Był bliskim współpracownikiem Jadwigi Andegaweńskiej i Władysław Jagiełły w trakcie misji ewangelizacji Litwy. W ikonografii Błogosławiony Jakub przedstawiany jest najczęściej w stroju biskupim z pieczęcią herbową i wizerunkiem Matki Bożej lub podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Opiekun: diecezji zamojsko- lubaczowskiej i konkatedry w Lubaczowie oraz współpatron (obok św. Antoniego z Padwy) prowincji franciszkanów. Imię: pochodzi z aramejskiego i znaczy „uczeń Boga”.