1. VIII. Święty Pius X, papież. Giuseppe Sarto urodził się koło Trewisto w 1835 roku w ubogiej rodzinie. Został kapłanem, a następnie biskupem Mantui. W 1893 roku wybrano go kardynałem i patriarcha Wenecji. Na stolicę Piotrową Wenecji. Na stolicę Piotrową wstąpił w 1903 roku. zapoczątkował reformę prawodawstwa kościelnego, propagował też komunię Eucharystyczną dla dzieci, uważając ją za podstawę prawdziwego życia chrześcijańskiego. Opracował nowy katechizm i przeprowadził reformę liturgiczną śpiewu kościelnego. Zmarł na kilka miesięcy przed pierwszą wojną światową 21 sierpnia 1914 roku. został beatyfikowany w 1951, a kanonizowany w 1954 roku. Imię: pochodzi z łaciny, znaczy „pobożny, oddany”.