1. VI. Święty Alozy Gonzaga, zakonnik. Alojzy, syn Fernate Gonzagi, matki z Castiglione delle Stiviere, urodził się w 1568 roku. Wychowywał się w Hiszpanii, w wieku dziesięciu lat złożył ślub czystości i zrezygnował z praw dziedzicznych, aby wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Zmarł w Rzymie, zarażony dżumą w 1591 roku. Jego kult został zatwierdzony z 1621 roku, a kanonizacja nastąpiła w roku 1726. Jest przedstawiany jako młodzieniec, w stroju zakonnym, z komżą na czarnej sutannie. Jako atrybuty ma krucyfiks, lilię, czaszkę i bicz. Opiekun: młodzieży, uczniów, studentów. Imię: pochodzenia frankońskiego, znaczy „słynny w boju”.