1. X. Święty Jan Kanty, kapłan. Urodził się w Kętach w 1390 roku. Studiował na Uniwersytecie w Krakowie. W wieku 27 lat został wykładowcą filozofii, następnie rozpoczął studia teologiczne, zaś
    w roku 1424 otrzymał święcenia kapłańskie. Był cenionym profesorem i kaznodzieją. Prowadził surowe życie, troszcząc się jednocześnie o ubogich i potrzebujących. Zmarł
    w wigilię Bożego Narodzenia 1473 roku. Został kanonizowany w 1767 roku. Jest przedstawiany w stroju kapłańskim w towarzystwie ubogich. Opiekun: seminarzystów
    i uczonych duchownych. Imię: z hebrajskiego: „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”.