1. VIII. Święty Bernard z Clairvaux, opat i doktor Kościoła. Bernard urodził się koło Dijon we Francji w 1090 roku. w wieku dwudziestu dwóch lat wstąpił do zakonu benedyktyńskiego w Citeaux, gdzie założył zakon cystersów. W 1115 roku został mianowany opatem nowego klasztoru w Clairvaux, który dał początek licznym fundacjom. Zmarł w 1153 roku, a jego kult bardzo szybko się rozpowszechnił. Jest przedstawiany w białym habicie cysterskim, z pastorałem opackim, mitrą u jego stóp, hostią, spętanym demonem, białym psem, księgą, jako doktor Kościoła, oraz z ulem (symbolem elokwencji). Opiekun: pszczelarzy, wytwórców świec i piaskarzy. Imię: pochodzenia germańskiego, znaczy „mocny jak niedźwiedź” albo, „mocny niedźwiedź”.