1. II. św. Zenobiusz, lekarz, męczennik, ok. 310 św. Euzebiusz podaje nam wiadomości o Zenobiuszu, że był kapłanem i lekarzem w Sydonie w Fenicji- dzisiejszy Liban. Biskupem Sydonu był wówczas Tyrannios. O ich męce, tak pisze Euzebiusz:
    ‘W Antiochii przez swa wytrwałość, posuniętą aż do śmierci wielbili Boże Słowo. Jeden z nich – biskup, został wrzucony w odmęty morskie, a drugi – Zenobiusz, najlepszy z lekarzy, mężną śmierć poniósł wśród strasznych męczarni zadawanych mu w boki. Ponieśli śmierć w Antiochii syryjskiej. Przypuszcza się że było to około 310 roku, czasy prześladowcy Kościoła katolickiego Galeriusa Maksymiana, (305-311)